Andmete töötlemise nõusoleku sisu


Lubades mTasku teavituste ja reklaami saatmist, annad Teliale loa töödelda enda isikuandmeid sulle teadete saatmiseks mTasku rakenduse ja/või e-posti kaudu.

Telia töötleb sõnumite saatmiseks sinu poolt mTaskusse sisestatud või mTasku kasutamisel tekkivaid andmeid:
nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, keele-eelistus, mTasku kasutamiseks valitud seade ja teenused, mida mTasku kaudu kasutad.

Sa võid nõusolekut ka mitte anda. Kui annad oma nõusoleku, võid selle hiljem tagasi võtta mTasku rakenduse vahendusel või kirjalikult uue avalduse esitamisega [email protected]. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni mTasku kasutamise lõppemiseni (mTasku sulgemine mTasku kasutustingimuste kohaselt). Avaldus ega nõusoleku tagasivõtmine ei ole tagasiulatuv.

Lisateadmiseks sulle, et Telia võib saata sulle teateid elektroonilisel teel ka ilma eraldi nõusolekuta sinuga sõlmitud kokkulepete täitmiseks, Telia õigustatud huvides või muul õiguslikul alusel.

mTasku rakendus võimaldab ka mTaskuga liitunud kaupmeestel sulle turundussõnumeid saata. Praegune nõusolek neid sõnumeid ei puuduta. Kaupmehe poolt edastatavate turundussõnumite saamise soovi ja võimaluse korral, annad vajaliku nõusoleku kaupmehele ise.

Andmete töötlemise nõusoleku sisu saad alla laadida siit.